Mindeddig…

Az első magyarországi baptista gyülekezet történet....

Illés kenyerén

Írások, dokumentumok Dobos Károly református lelkipásztor kitelepítésének éveiből Válogatta és szerkesztette: Miklya Luzsányi Mónika Dobos Károly 101 évet élt,...

Láng a hamu között

Kortörténeti és prédikációtöredékek Dobos Károly életének 1945-1952 közötti szakaszából. - Isten szava élő, és ható. Nem lehet semmiféle pártcenzúrával...

Frontvonal

Élt egy ember a huszadik század legszomorúbb időszakaiban, aki mindig az üldözöttek, az elesettek, a megtámadottak mellé állt. Legyen...

Scroll to top