Megrendelhető előadások, tréningek

Ebben a menüpontban azokat a szolgáltatásokat ismerhetitek meg, amelyekkel rendelkezésetekre állunk, mint például: továbbképzés pedagógusoknak, hitoktatóknak, szülőknek a digitális nemzedék témakörében, módszertani, családgondozó tréningek, előadások, csendesnapok, prevenciós tréningek gyerekeknek, író-olvasó találkozók, tábori anyagok kidolgozása, táborok megtartása stb.

Mindezeken kívül vállalunk műfordítást (első sorban gyermekirodalom, hitoktatói módszertan) angol és német nyelvből. Valamint családi irathagyatékok feldolgozását, rendszerezését, családi, gyülekezeti emlékkönyvek, interjúkötetek, dokumentumkötetek megírását, szerkesztését. 

A részletekről érdeklődni a miklya@t-online.hu e-mail címen lehet.

Digitális nemzedék megszólíthatósága

Miben mások ők? A digitális nemzedék sajátosságai
4 x 4-6 órás képzés pedagógusoknak és/vagy szülőknek

  1. Ahonnan a gyerekek jönnek: A fogyasztói család
  2. Miben mások ők? Digitális generációk  és a sokrétű intelligencia a digitális korban
  3. Az első digitális bennszülöttek: az Y-generáció sajátosságai, a mai huszonévesek.
  4. Behálózva:  A Z- és az Alfa generáció sajátosságai.

Mihez kezdjünk velük? A digitális nemzedék megszólíthatósága
4 x 6-8 órás módszertani trénig a fenti tematika alapján

A foglalkozássorozat kiegészül a digitális nemzedék megszólíthatóságának módszertanával, melynek elemei:
– Hogyan gondolkodnak ők? Mi is a globális ismeretszerzés és szimultán gondolkodás?
– Mit tehetünk mi? – Megváltozott pedagógus szerep, új óraszerkezet, más módszerek.

Az elméleti előadások mellett minden alkalommal konkrét, a hitoktatásban jól használható feladatokat, játékokat, gyakorlatokat is lesajátítanak a hitoktatók. Ha igény van rá konkrét óravázlatokkal is megtámogatjuk a szimultán gondolkodásra alapuló globális ismeretszerzés alkalmazását.

Rövidebb (igény szerint 1-4 órás) előadások pedagógusoknak, szülőknek
A digitális nemzedékről tartott előadásim során próbálok maximálisan alkalmazkodni a hallgatóság igényeihez, s lehetőség szerint megoldást találni a felvázolt problémákra. Így a témaválasztás flexibilis, az adott témában arra teszem a hangsúlyt, ami leginkább foglakoztatja a hallgatóságot. A témát minden esetben érdemes személyesen egyeztetni velem.

Néhány példa, előadástéma:
– Digitális feszültség a családban:  a virtuális szakadék áthidalásának lehetőségei a generációk között.
– A virtuális rém – Hogyan védjem meg a gyerekem a digitális világ veszélyeitől?
– A fogyasztás istene: a család változásai és ennek hatása gyerekeinkre a fogyasztó nyomás hatása alatt.
– Digitális analfabéták?  – Olvasóvá nevelés a digitális korban
– Digitális (de)generáció? – Miben mások a digitális generáció gyermekei?
– Baj van a gyerekemmel? – A sokrétű intelligencia és az iskolarendszer.

Az én Cyber-sztorim – Gyerekeknek, fiataloknak tartott foglakozás a digitális világ veszélyeiről
Négy tanórás interaktív, felvilágosító, prevenciós foglalkozás felső tagozatos gyerekeknek a virtuális világ veszélyeiről. A foglalkozáson a dráma-, az élménypedagógia, illetve multimédiás eszközök segítségével ismerik meg a gyerekek a digitális világ veszélyeit,  dolgoznak ki védekezési stratégiákat, illetve megismerik saját jogaikat, lehetőséget, az internet betartandó szabályokat.

A négy órás alkalmat dr. Horváth-Rekedt Gréta rendőrtiszttel, drámapeadógussal közösen tartom. Ha csak engem kérnek meg a foglakozás levezetésére, akkor az alkalom (a gyerekek aktivitástól függően) három óra. A tanórákat egy adott napon, összefüggően kell megtartani!

A gyerekekkel feldolgozott témák:
– Milyenek mutatom magam az interneten – Online személyiség
– Ki vagyok én – személyiség teszt
– Szelfizgetünk – Mit oszthatok meg magamról az interneten, internet biztonság, internet etikett
– Mi van, ha rosszra használják fel, amit megosztottam? – Internetes bűnözés (szexting, pedofília, internetes prostitúció, szélsőséges csoportok az interneten, stb.), védekezési stratégiák, szabályok, jogok, lehetőségek
– Mit, hol, hogyan, kivel? – a biztonságos internethasználat gyakorlati kérdései
– Te is lehetsz áldozat –  Internetes zaklatás, védekezési stratégiák, jogok és lehetőségek.
– Mihez van jogom? Milyen szabályokat kell betartanom az interneten? – Internetes etikai kódex készítése a gyerekekkel

Bővebben lásd: Módszertan – digitgenerációk


Sokrétű módszertan

Előadásokat, képzéseket, egésznapos tréningeket vállalunk alsó tagozatos pedagógusoknak a sokrétű intelligenciára alapozott, tevékenység és felfedező tanulás alapú, összművészeti módszerünk bemutatására.

Bővebben lásd: Módszertan – sokrétű


Gyülekezeteknek, hitoktatóknak

Előadások, tréningek
– Mesélj nekem! – interaktív (bibliai) történetmesélés otthon és a gyülekezetben.
– Játszani is engedd – Játék a hittantanításban
– Több húron pendülünk – mese, dráma, vers a hitoktatásban (két előadó: Miklya Luzsányi Mónika, Miklya Zsolt)
–  A táborban délután… – kreatív játékfeladatok egy-egy bibliai témára, tábori környezetben
– Hogyan tanítsam az etikát? – Interaktív feladatok az etika oktatásban (módszertani tréning)

Családi és gyermekalkalmak, csendesnapok, táborok
Hoztunk nektek valamit! – Zenés, interaktív író-olvasó találkozó óvódásoknak, alsósoknak (lásd: Könyvek körül)

Csendesnapok
Félnapos, interaktív családi-, vagy gyermekeknek szóló bibliai vagy komplex művészeti játékprogram. A csapatok különböző életkorú személyekből állnak. Jó esetben a nagyszülők,  a szülők és gyerekek is képviseltetik magukat, de a programok csak gyerekekkel is végigjátszhatóak óvódás, általános iskolás gyerekekkel.
A program forgószínpad szerűen működik, így a program vezetőjén kívül szükség van felnőtt kiscsoportvezetőkre a gyülekezetből. A csendesnapra való felkészülés on-line történik.

Választható témák:
– Húsvéti csendesnap  
– Adventi, karácsonyi csendesnap
– Ruth
– Irgalmas samaritánus
– Jézus példázatai
Más biblia téma is kérhető térítés ellenében.

Társasdélután
Franciaországban minden iskola mellett ott a könyvtár és a ”Ludotéka”, ahol  a XX. század elejétől gyűjtik a társasjátékokat. Ezek a játékok, hasonlóan a könyvtárhoz, kikölcsönözhetők. Ám a ludotékák társas-, találkozóhelyek is egyben, hiszen a kis klubszobákban, felnőttek és gyerekek szervezetten és rendszeresen összejárnak játszani.
Magyarországon a háború előtt a KIE csoportokban működött valami hasonló, de mára már sajnos elfelejtettük, hogy az élet része a játék – a gyülekezetekben is. A gyülekezeti ludotékák kialakításában, a játékkultúra újratanulásában szeretnénk segítséget nyújtani többféle szinten is. 

– Társasjáték-délutánok levezetése a gyülekezetben különböző korosztályoknak együtt, vagy külön (gyerek társasdélután, családi társasdélután, ifis társasdélután)
– Bemutató előadás a hazánkban kapható bibliai és egyéb társasjátékokról, lehetőség a játékok kipróbálására
– Csináljunk társast! – közös társasjáték készítés gyerekekkel és/vagy felnőttekkel egy-egy bibliai történet alapján

Táborok
Vállaljuk biblia témájú vagy komplex művészeti tábori programok megírását, levezetését adott igény szerint általános iskolás korú gyerekeknek.

Kidolgozott tábori programok:
– Dávid útja a trónig
– József és testvérei
– Hét példázat Isten országáról
– Ruth kalászai
– Engem Isten nagyon szeret
– Narnia tábor

Előadások
Az előadások igény szerint 60-90 percet ölelnek fel. Szülői akadémia vagy egyéb, több alkalmas képzés esetén a témák 4-6 előadásra is bővíthetőek a következő témákban:
– Ki viseli a nadrágot? – Megváltozott szerepek és struktúrák a fogyasztói családban
– Globalizált világ, szűkülő szeretet – a globális társadalom hatása életünkre, családunkra
– Milyen vagy Istenem? – Gyermekein istenképe, a hitre nevelés kérdése a plurális világban
– Anya-lánya tréning – Hogyan változtak meg a női szerepek, a szülőkhöz való viszony, mire neveljük lányainkat?
– Kamaszok, jaj! – Mit kezdjünk a kamaszainkkal? Miben mások ők?
– Amikor kirepülnek – A felnőtté válás krízisei, az elengedés művészete
– Krízisekből épülünk – A felnőtté válás, a családalapítása, a gyerek/testvérszületés, a gyermeknevelés az életfelező válság és az időskor krízisei.
– Gyökereinket a családban kapjuk – Értékek és értékre nevelés a keresztény családokban pluralista ellenszélben

Magyar misszionáriusok – Előadások
Magyar misszionáriusok életét bemutató 45-60 perces előadás felnőtteknek vagy gyerekeknek.
Molnár Mária – A második világháború idején, pápua kannibálok között szolgáló református mártír misszionárius.
Sztehlo Gábor – Evangélikus lelkész, a zsidó üldözés alatt árvaházaiban több, mint 1000 zsidó gyermeket mentett meg, a ma is példaértékű Gaudiopolis gyermekállam megálmodója, alapítója.
Cserepka János és felesége – A baptista prédikátor Schweitzer Alberthez mérhető munkássága során Bolívia őserdeiben kórházat alapított a bennszülötteknek, az indián lányok nővérképzését is megoldotta.

Kiállítás: Molnár Mária életét 12 reprezentatív tablóból álló kiállításon is  be tudjuk mutatni a gyülekezeteknek.


Könyvek körül

Előadástémák (Az előadások igény szerint 60-90 percesek):
– Könyvlépcső –  Olvasásra nevelés otthon. Mit olvasson a gyerek?
– Versek szárnyán – Kortárs gyermekversek a gyermeknevelésben
– Digitális analfabéták? – Olvasási szokások kialakítása egy virtuális világban

Hoztunk nektek valamit!
Interaktív író-olvasó találkozó Miklya Luzsányi Mónika íróval és Miklya Zsolt költővel óvódásoknak, alsó tagozatosoknak.
Gyermekeknek szóló író-olvasó találkozóinkon csak beszélünk a történet, a mese és könyv születéséről, hanem játékos módon a gyermekeket is bevonjuk az alkotás rejtelmeibe. A foglalkozásaink interaktívak: dr. Horváth-Rekedt Gréta drámapedagógus közreműködésével a zene, az ének, a drámajáték, a rajzfilmek és természetesen a felolvasások segítségével a gyerekek maguk is részeseivé válhatnak az alkotói folyamatnak.

Egy húron pendülünk
Író-olvasó találkozó Miklya Luzsányi Mónika író, Miklya Zsolt költő házaspárral, amelynek során nem csak a művekbe, hanem egy alkotói közösségbe is bepillantást nyerhetünk, s megtudhatjuk azt is, hogyan lehet öt gyermeket alkotó létre bátorítani.

Önismeret és kreatív írás
Egy négy órás alakalom, amelynek során a fiataloknak lehetőségük nyílik az irodalmi műveken keresztül jobban megismerni önmagukat, s belekóstolhatnak a lírai vagy prózai szövegalkotásba is.

Kreatív Írás Kör (vagy tábor)
A kreatív írás alkalmainkra olyan tizenéveseket (14-20 éves) fiatalokat,  akik érdeklődnek az irodalom iránt, és irodalmi ambíciókat is táplálnak magukban. Egy alkalom (aktivitástól függően) 3-4 órát vesz igénybe. Miklya Luzsányi Mónika a próza, Miklya Zsolt a líra, a versek rejtelmeibe vezeti be a fiatalokat.

A Kreatív Írás Kört heti rendszerességgel érdemes megtartani, optimálisan tíz alkalommal, ám a foglalkozások száma csökkenthető és növelhető is.

Alkotó körünkben a fiatalok megismerkednek a különböző stílusú irodalmi szövegekkel, azok megalkotásának alapjaival, megtanulják önállóan, alkotó munkájukhoz célirányosan használni a könyvtári adatbázist. Célunk, hogy a három hónapos fejlesztő olyamat során eljussanak az irodalmi önkifejezés szintjére, képesek legyenek a szépirodalmi szintű szövegalkotásra is, s a munkafolyamat végén megszülethessen egy nyomtatásra kész antológia a fiatalok munkáiból.

A foglakozások között Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt folyamatos kapcsolatban áll a gyerekekkel, korrektúrázzák munkáikat, mentorálják fejlődésüket. A munkafolyamat során a fiatalok egy általuk szerkesztett blogon hozzák nyilvánosságra műveiket.

Kérésre szívesen elküldjük a 10 alkalomból álló Kreatív Írás Kör részletes programját.

Döm-dö-döm tábor vagy szakkör – Ön-, és emberismereti olvasótábor
A Döm-dö-döm táborba olyan 9-14 éves gyerekeket várunk, akik nem idegenkednek az olvasástól. Táborunk interaktív, alkotó fantáziát megmozgató foglalkozásain keresztül szeretnénk a gyerekek számára felfedni a könyvek csodáját, hogy az élet égető kérdéseire válaszlehetőséget találnak az irodalmi művekben, s hogy maguk is képesek a művészi önkifejezésre, kommunikációra.

Kérésre részletes tábori tervet küldünk!


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Scroll to top